TEMPiS Schlaganfall-Intensivkurs Modul 2

18.04.2023

TEMPiS-Fokus: Thrombektomie

20.04.2023

TEMPiS-Fokus: Okulomotorikstörung

26.04.2023

TEMPiS-Schlaganfall-Intensivkurs Modul 3 Notaufnahme

09.05.2023

TEMPiS-Thementag: Neglect

11.05.2023

TEMPiS-Tag für Therapeuten und Pflegekräfte

23.06.2023

TEMPiS Update

23.06.2023

TEMPiS-Thementag: Lagerung und Mobilisation + TSUN praktischer Teil

18.07.2023

TEMPiS-Thementag: Apraxie

15.09.2023

TEMPiS-Schlaganfall-Intensivkurs Modul 1

27.09.2023